Yayınlarım


 Derleme Makale

 1.  Garipağaoğlu M, Eliuz B. Çocuk Sağlığı ve Omega Yağ Asitleri. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2009; 1 (2):30-35.
 2. Eliuz B, Esin K, Garipağaoğlu M. Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünitede Beslenmenin Rolü. Clinic Pediatri, 2012; 7(3): 40-46.
 3. Eliuz B, Akbulut Gamze. Preterm Yenidoğanlarda Enteral Beslenme Desteği. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2014; 42(1):59-64.
 4. Tipici Eliuz B, Garipağaoğlu M. Çocuklarda Parenteral Nütrisyondan Enterale, Enteralden Oral Nütrisyona Geçiş Nasıl Olmalıdır?, Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics 2015;1(2):46-50.

 

 Araştırma

 1.  Garipağaoğlu M, Eliuz B, Esin K, Çağatay P, Nalbant H, Solakoğlu Z. Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):1-8.

 Kitapçık

 1.  Çocukluk Çağı Kanserlerinde Beslenme, Klinik Tıp Pediatri Dergisi Özel Eki, 2011

 Kitap Bölümü

 1. Eliuz Tipici B. Beslenme Alışkanlıkları ve Demir-Çinko İlişkisi. İçinde Karakaş Z, editör. 30 Soruda Demir ve Çinko Birlikteliği, 1. basım, İstanbul, Selen Yayıncılık; 2014. pp. 105-112.
 2. Eliuz Tipici B, Garipağaoğlu M. Çocukluk Çağı Tip 1 Diyabeti ve Beslenme Tedavisi. İçinde Merdol TK, editör. Temel Beslenme ve Diyetetik, 1. Baskı, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri; 2015. sy. 239-259.

Bildiri Özetleri

 Poster Bildiriler

 1.  Garipağaoğlu M, Eliuz B, Keskin S, Baş F, Bundak R. Consumption of Artificial Sweeteners and Diabetic Products of Children and Adolescents Who Attended Diabetes Camp. The 1st International Congress on Abdominal Obesity, January 28-30 2010 Hong Kong, China.
 2. Önal A, Erbil S, Özel S, Eliuz B, İdiz C, Başaran H, Gürtekin B, Güngör G. Tıp Fakültesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Yemek Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Saptama Çalışması. 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul.  
 3. Garipağaoğlu M, Eliuz B, Esin K, Çağatay P, Solakoğlu Z. Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, 28-31 Mart 2011, İstanbul.
 4. Garipağaoğlu M, Eliuz B, Esin K, Çağatay P, Solakoğlu Z. Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011, KKTC.
 5. Eliuz B, Garipağaoğlu M, Bundak R, Çağatay P. Tip 1  Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Enerji ve Besin Ögeleri Alımlarının Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi. 22-23 Kasım 2011, İzmir.
 6. Eliuz B, Garipağaoğlu M, Bundak R, Çağatay P. The Evaluation of Energy and Nutrient Intake of Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Acta Paediatrica, Nurturing the Child, Vol:100 Suppl:463, pp 46-47, Dec 2011.
 7. B Eliuz Tipici, R Bundak, M Garipağaoğlu, P Çağatay. The Evaluation of Energy and Nutrient Intake of Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. International Congress of Pediatrics, 2159, Aug 2013.

  Sözel Bildiri

 1.  İkiışık, Takış, Çiçek, Aslan, Eksen, Özkan, Beşiroğlu, Eliuz, Topçu, Maral, Taşdemir. İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi İlkokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı, 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2013, Antalya
 2. Beyza Eliuz Tipici, Ayşe Kılıç, Muhammed Ali Varkal, İsmail Yıldız, Nafiye Emel Çakar, Meryem Karaca, Fatma Oğuz, Emin Ünüvar, Serdar Cantez, Gülden Gökçay, Mübeccel Demirkol. İki Yaş Üzeri Çocuklarda Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi, 38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2016, İstanbul

   Sosyal Alan Çalışması

 1. Kontak Dergisi, Stomalı Bireylerde Beslenmenin Püf Noktaları, sy 16-17, Kontak Baskı, İstanbul, 2014 

 Katıldığım Kongre ve Seminerler

 1. Temel Nütrisyon Kursu, 2005, GATA-Ankara
 2. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, 24-26 Ekim 2007, İstanbul
 3. Türkiye Diyetisyenler Derneği, Nütrisyonda Güncel Konular Kursu, 10-12 Ekim 2008, Ankara
 4. Sporda Beslenme Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Kasım 2009
 5. Acıbadem Sağlık Grubu 2010’da Anne Sütü ve Emzirmeye Dair Neler Biliyoruz?, 9-10 Nisan 2010, İstanbul
 6. 7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-18 Nisan 2010, İstanbul  
 7. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin&Diyabet Kongresi 5. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu 9. Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, 5-6 Ekim 2010, Muğla
 8. Kanserli Çocuklarda Beslenme Desteği, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu, 8 Ocak 2011, İstanbul
 9. 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri 28-31 Mart 2011, İstanbul
 10. 47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011, KKTC
 11. Avrupa Obezite Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, İstanbul
 12. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu 10. Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, 22-23 Kasım 2011, İzmir
 13. Excellence in Paediatrics, 30 Kasım-3 Aralık 2011, İstanbul
 14. Pediatrik Endokrinoloji: Birlikte Tartışalım Kursları, Büyüme ve Püberte, 15 Ocak 2012, İstanbul
 15. Sağlık ve Beslenme Bienali, 9-11 Şubat 2012, İstanbul
 16. International Symposium of Probiotics, Prebiotics in Pediatrics 2012, 24-26 Şubat 2012, İstanbul
 17. ISPAD 2012 10-13 Ekim 2012, İstanbul
 18. ESPEN, Approach to Oral and Enteral Nutrition, LLL Course Certificate, 17 Kasım 2012
 19. ESPEN, Nutritional Support in Pediatric Patients, LLL Course Certificate of Attendance, 17 Kasım 2012
 20. Emzirme Danışmanlığı Kursu, 20-22 Şubat 2013, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 21. 8. KEPAN Kongresi, 27-31 Mart 2013, Antalya
 22. ESPEN, Nutritional Support in Gastrointestinal Disease, LLL Course Certificate, 27 Mart 2013, Antalya
 23. ESPEN, Approach to Parenteral Nutrition, 27 Mart 2013, LLL Course Certificate, Antalya
 24. 49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul
 25. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-2 Ekim 2013, Edirne
 26. KEPAN Pediatri Kış Okulu, 10-12 Ocak 2014, Antalya
 27. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan 2014, Ankara
 28. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XIII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 3-5 Kasım 2014, Bursa
 29. VI. Ulusal Obezite Kongresi, 27-29 Kasım 2014, İstanbul
 30. EASO-Obesity Management Task Force Teaching Course, 27 Kasım 2014, İstanbul
 31. VI. Ulusal Obezite Kongresi, Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu, 29 Kasım 2014, İstanbul
 32. 9. KEPAN Kongresi, 18-22 Mart 2015, Antalya
 33. ESPEN, Nutritional Support in Pediatric Patients, 18 Mart 2015, LLL Course Certificate, Antalya
 34. ESPEN, Nutrition in Elderly, 18 Mart 2015, LLL Course Certificate, Antalya
 35. Çapa Çocuk Eğitim Günleri, “Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler”, 2 Nisan 2015, İstanbul
 36. 1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, 8-10 Aralık 2016, Ankara
 37. 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Ocak 2017, İzmir
 38. 10. KEPAN Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya

Konuşmacı Olarak Davet Edildiğim Kongre, Seminer ve Kurslar

 1. Tip 1 Diyabetli Ergenlerde Diyabet Bilgilerimizi Güncelleme 21. İnteraktif Eğitim Kursu, 20 Nisan 2010, İstanbul
 2. Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği, Dünya Talasemi Günü Etkinliği, 19 Mayıs 2012, İstanbul, “Talasemide Sağlıklı Beslenme ve Antioksidanlar”
 3. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B Servisi Stomaterapi Ünitesi, Bağırsak Kanserinin Belirtileri, Önlemleri ve Stomalı Hayat, 9 Nisan 2013, İstanbul, "Stomalı Bireylerin Beslenmesi"
 4. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi, İşbirliği ile Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Kursu, 4 Mayıs 2013, İstanbul, “Ergenlik Döneminde Beslenme”
 5. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İşbirliği ile Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Kursu, 18 Mayıs 2013, Gümüşhane, “Okul Çağı ve Ergenlik Döneminde Beslenme”
 6. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu 1-2 Ekim 2013, Edirne “Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Birlikteliğinde Beslenme”
 7. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Diyabet Diyetisyenliği Derneği Desteği ile Tüm Yönleriyle Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Tip 1 Diyabette Beslenme ve Karbonhidrat Sayımı Kursu, 22-23 Mart 2014, İstanbul, “Beslenme Tedavisinde Temel İlkeler” ve “Vaka Çözümü”
 8. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B Servisi Stomaterapi Ünitesi, 2. Kalın Bağırsak Kanserinin Belirtileri, Önlemleri ve Stomalı Hayat Günleri, 1 Nisan 2014, İstanbul, "Sağlıklı Beslenme ve Stomalı Bireylerin Beslenmesi"
 9. Diyabetliler İçin Diyabet Kongresi, 23-25 Mayıs 2014, Düzce “Karbonhidrat ve karbonhidrat sayımı nedir?”, ”Karbonhidrat sayımı kursu 1”, ”Karbonhidrat sayımı kursu 2”
 10. Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Karbonhidrat Sayımı Kursu, 4 Haziran 2014, Konya  “Karbonhidrat Sayımı ve Vaka Çözümleri”
 11. Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Obezite Paneli, 5 Haziran 2014, Akşehir Kültür Merkezi-Konya “Çocukluk Çağı Obezitesi ve Beslenme Tedavisi”
 12. Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği, 5. Çocuktan Erişkine Talasemi Konferansı, 21 Aralık 2014, İstanbul, “Talasemide Özel Durumlarda Beslenme”
 13. 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan 2015, İstanbul “Çocuklarda Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi”
 14. TC Bahçelievler Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlıklı Nesiller İçin Veli Buluşmaları - Çocuklarda Koruyucu Temel Sağlık -  29 Nisan 2015, Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, İstanbul “Okul Çağı Çocuklarında Beslenme”
 15. TC Bahçelievler Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlıklı Nesiller İçin Veli Buluşmaları - Çocuklarda Koruyucu Temel Sağlık -  13 Mayıs 2015, Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, İstanbul “Ergenlik Döneminde Beslenme”
 16. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XIV. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu 20-22 Ekim 2015, İstanbul “Protein ve yağların kan şekeri üzerine etkileri  ve diyabetli eğitiminde kullanımı”
 17. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabet ile Yaşam Semineri, 13 Kasım 2015, “Çocukluk Çağı Diyabetinde Beslenme”Beslenme Semineri, 9 Aralık 2015, İstek Vakfı Bilge Kağan İlkokulu, Florya “ Okul Çağı Çocuklarında Beslenme ve Diyabette Farkındalık”
 18. 38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2016, İstanbul “Kahvaltı saatinde kahvaltı üzerine tartışma”
 19. Pediatride Nütrisyon, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 21 Nisan 2016, Konya “Pediatride Enteral Nütrisyon Desteği”
 20. Diyabet ve Beslenme Tedavisi, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü, 22 Nisan 2016, Konya “Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Beslenme ve Karbonhidrat Sayımı”
 21. XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XV. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu 6-8 Ekim 2016, Antalya “Vakalarla İnsülin Pompa Tedavisinde Beslenme Yönetimi” ve “Pompa Kullanmayan Çocuklarda İnsülin Tedavisi ile Protein ve Yağ Sayımı Arasındaki Etkileşimler”
 22. Çapa Çocuk Eğitim Günleri, Ergen Sağlığında Rutinler, İstanbul Tıp Fakültesi 3 Kasım 2016, İstanbul “Ergenlerde Beslenme ve Sık Rastlanılan Beslenme Bozuklukları”
 23. Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Karbonhidrat Sayımı Kursu, 14-15 Ocak 2017, İstanbul “Tip 1 Diyabetli Çocuk Vaka Takdimi”
 24. 39.Pediatri Günleri ve 18.Pediatri Hemşireliği Günleri, 2-5 Nisan 2017, İstanbul “Obezite, Tip II Diyabet ve Beslenme Tedavisi”
 25. 53. Ulusal Diyabet Kongresi, 19. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu, 19-23 Nisan 2017, Girne-KKTC “Tip 1 ve tip 2 diyabetli bireylerde karbonhidrat sayımı uygulaması farklı mı?”
 26. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XVI. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu 26-27 Nisan 2017, Antalya “Diyetisyen Kursu - Karbonhidrat Sayımı Olgu Çözümleri”

Aktiviteler

 1. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, 22-24 Mart 2007, Kayseri (Organizasyonda Görevli)
 2. Erasmus Öğrenci Değişim Programı Semmelweis University, Budapest, Hungary, 1 Şubat-30 Nisan 2008 (Sertifika ve 90 gün boyunca farklı birimlerde staj)
 3. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 18. Diyabetik Çocuklar Kampı, 12-19 Ağustos 2010, Edirne (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 4. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Diyabetli Aileleri İçin Hafta Sonu Kampı-8, 30 Nisan – 1 Mayıs 2011, Adapazarı (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 5. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 19. Diyabetik Çocuklar Kampı, 1-6 Ağustos 2011, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 6. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği,  Diyabetli Aileleri İçin Hafta Sonu Kampı-9, 5-6 Mayıs 2012, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 7. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 20. Diyabetik Çocuklar Kampı, 6-11 Ağustos 2012, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 8. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Diyabetli Aileleri İçin Hafta Sonu Kampı-10, 20 – 21 Nisan 2013, Silivri (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 9. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 21. Diyabetik Çocuklar Kampı, 7-13 Temmuz 2013, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 10. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Diyabetli Aileleri İçin Hafta Sonu Kampı-11, 10-11 Mayıs 2014, Silivri (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 11. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 22. Diyabetik Çocuklar Kampı, 6-12 Temmuz 2014, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci
 12. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Diyabetli Aileleri İçin Hafta Sonu Kampı-12, 2-3 Mayıs 2015, Silivri (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 13. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 23. Diyabetik Çocuklar Kampı, 28 Haziran-4 Temmuz 2015, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)
 14. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, 24. Diyabetik Çocuklar Kampı, 26 Haziran-2 Temmuz 2016, Gebze (Kampın Sorumlu Diyetisyeni, Eğitimci)

Verdiğim Dersler 

 1. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Hekimlikte İlk Adımlar Uygulamalı Dersi kapsamında Doğru Beslenme Dersi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı - halen
 2. 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi/ haftada 7 saat/  “NUT321 Mother and Child Nutrition” dersi - halen
 3. 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi/ haftada 7 saat/ “NUT322 Medical Nutrition Therapy in Pediatrics” dersi - halen